1. Prikupljanje podataka

1.1 Ovom Izjavom o privatnosti (Privacy Statement) kao COOL radio želimo da Vam potvrdimo da su nam sve informacije vezane uz Vaše lične podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših ličnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu sa Zakonom Republike Srbije o zaštiti ličnih podataka.

1.2 U nastavku teksta želimo da vas upoznamo s načinom prikupljanja Vaših ličnih podataka u interakciji preko slušanja radija, poseta našoj WEB stranici, korištenja naše mobilne aplikacije i društvenih mreža, učestvovanja u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti vaše lične podatke. Takođe, želimo da Vas upoznamo sa načinom korišćenja i obrade, čuvanja, promene i brisanja Vaših ličnih podataka kao i mogućnost kako da sa nama stupite u kontakt.

1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web provajdere, aplikacije ili tele operatere (treće strane) čije usluge (besplatni telefon 0800 ili sms porukator) povremeno možemo koristi u svrhu realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata, a koji će Vaše lične podatke štiti svojim Pravilnikom o zaštiti ličnih podataka.

1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa poverljivošću i svrhom sa najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka odgovoran je:

COOL radio
ul. Nušićeva 12 a, Beograd
tel. +381 64 321 6666


2. Zašto smo usvojili Pravila privatnosti

2.1 Putem ove Izjave želimo da vas informišemo da smo kreirali i usvojili Politiku Privatnosti kako bi osigurali da je COOL radio usklađen sa zahtevima:

 • Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu ličnih podataka;
 • Štićenja svih ličnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
 • Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako pohranjujemo i procesiramo lične podatke;
 • Umanjenja rizika povrede ličnih podataka;
 • Edukacija i informisanja svih naših slušaoca i ispitanika;
 • Povećanje transparentnosti obrade ličnih podataka i komunikacije

2.2 Pravne osnove za obradu ličnih podataka regulisane su Zakonom o zaštiti podataka ličnosti i one su sledeće:

 • kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
 • u svrhu legitimnih interesa COOL radija u odnosu na vaša prava glede zaštite ličnih podataka,
 • kada je to potrebno u pravne svrhe.

3. Vrste osobnih podataka i obrada

3.1 U sklopu redovitog poslovanja prepoznajemo sledeće kategorije ličnih podataka:

 1. Temeljni lični podaci: ime i prezime, adresa, jedinstveni matični broj (JMBG), datum rođenja, pol i kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona)
 2. Posebne kategorije ličnih podataka su osetljivi podaci ili podaci vrlo lične naravi, a koji mogu uključivati biometrijske ili genetske podatke, kao i podatke koji se odnose na zdravlje. U sklopu svojeg redovitog poslovanja, ne prikupljamo podatke posebnih kategorija.

3.2 Obrada ličnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka (automatizovanim ili neautomatizovanim sredstvima) što podrazumeva: prikupljanje , beleženje, organizacija, strukturiranje, pohrana ili izmena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


4. Vrste ispitanika

 • Slušaoci
 • Poslovni partneri i treće strane
 • Kandidati za zaposlenje na COOL radiju

5. Prikupljanje podataka

Na koje načine u sklopu našeg redovnog poslovanja prikupljamo vaše podatke:

5.1 Vaše lične podatke prikupljamo samo onda kada nam Vi dajete za to svoj pristanak odnosno kada nam ih samovoljno stavite na raspolaganje.

 • slušaoci (Vaše lične podatke prikupljamo putem besplatnog telefona 0800, putem sms porukatora, putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža – Facebook, Twiter ili Instagram ili nekim drugim oblikom direktne komunikacije).
 • poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o poslovnoj saradnji i poslovnoj komunikaciji).
 • kandidati za zaposlenje (Vaše lične podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni oglas o potrebi za novim radnicima).

5.2 Informacije koje tako prikupimo mogu biti različite, zavisno od gore navedenom razlogu (nagradna igra, komentari u programu, učestvovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.) a mogu sadržavati isključivo temeljne lične podatke ili deo tih podataka.

5.3 Vašim učestvovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala (besplatnog telefona 0800, sms porukatora, elektroničke pošte, putem društvenih mreža ili telefonskim kontaktom) smatramo da ste nam dali dozvolu za obradu ličnih podataka u skladu sa ovom Izjavom i time imamo legitimni interes za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja ili redovnog odvijanja programa.

5.4 Bilo koje osetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao emitera programa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja.

5.5 Postoji mogućnost da ćemo deo informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.

5.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt informacija o nekim trećim stranama ili osobama. Ako kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim drugim vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci

5.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju ličnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primer, postoji mogućnost učestvovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posećivanju web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Ove informacije će se koristiti isključivo za potrebe statistike i plasiranja oglasa po geolokaciji .

5.8 Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije. Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku i ne identifikuju lične podatke. Naravno, upotrebu kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može uticati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice.


6. Svrha korištenja i prikupljanja podataka

6.1 Prikupljene lične podatke koristi ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili dozbolu ili imamo legitimni interes za obradu ili za druge svrhe kada ste nam dali svoju dozvolu.

 • Za poboljšanje kvaliteta naših usluga i programa
 • Za učestvovanje u nagradnim igrama, promocijama i kampanjama
 • Za učestvovanje u programskim sadržajima (komentari , ankete)
 • Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
 • Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših ličnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama
 • Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših predloga, pohvala, pritužbi i drugih upita

6.2 Prikupljeni podaci neće se prosleđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulisano Ugovorom sa trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak.

6.3 Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo nameru dodatno obrađivati lične podatke u svrhu koja je različita od one za koju su lični podaci prikupljeni, pre te dodatne obrade upozna ćemo Vas o svrsi obrade i pružiti Vam sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.

6.4 Prikupljeni podaci služi će i za kontakt s vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre i kako bi Vas upoznali s novim uslugama ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona društvenih mreža ili elektroničkom poštom ako ste naveli da to želite. Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju dozvolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.

6.5 Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u nagradnim igrama postoji mogućnost da vas, uz vaš izričiti pristanak, kontaktiraju treće strane (naši klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).

6.6 Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimeren sadržaj, Vaši podaci biće sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se sprečili mogući novi incidenti, u skladu sa sigurnošću obrade i odredbama Opštih uslova.

6.7 Postoji mogućnost otkrivanja Vaših ličnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno ukoliko postoji zahtev za istim od strane određenih državnih tela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).


7. Maloletne osobe i zaštita ličnih podataka

Jasno naglašavamo da ne prikupljamo i samim tim i ne obrađujemo bilo kakve lične podatke maloletnih osoba bez dozvole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloletne osobe mogu slobodno posetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih ličnih podataka mora biti uz dozvolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svesne namere, temeljem zahteva roditelja ili pravnog zastupnika biće stavljeni na uvid i izbrisani.


8. Pravo uvida i ispravke

8.1 U svakom trenutku imate pravo podneti zahtev za uvid u lične podatke koji su kod nas sačuvani. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja vaših ličnih podataka kada su nepotpuni, netačni ili neažurni. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti pismeni zahtev službi za zaštitu ličnih podataka i sigurnost na dole navedenu adresu.

8.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od date dozvole za obradu Vaših ličnih podataka. Dovoljno je poslati zahtev na dole navedenu adresu.

8.3 Pre pristupa podacima za svaki ćemo zahtev utvrditi identitet podnositelja zahteva i opravdanost samog zahteva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtev, to ćemo i učiniti i obavestiti Vas o razlozima.

8.4 Svi vaši zahtevi ukoliko su poslati temeljem navedenih uputa biće zaprimljeni i obrađeni u skladu sa našim Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i sa očitom namerom zloupotrebe, možemo naplatiti administrativni pristup ili odbiti obraditi Vaš zahtev.

8.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtevu da pristupite uvidu u Vaše lične podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o poverljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.


9. Sigurnost i način obrade

9.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacionog sistema te smo postavili osnovne odrednice koje primjenjujemo u svim aspektima poslovanja te njihovom primenom osiguravamo razinu sigurnosti informacionog sistema i obrade ličnih podataka. Vaši lični podaci obrađivani su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mera, protokola i procedura.

9.2 Vaši lični podaci biće zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi.

9.3 Informacijsku sigurnost postižemo kontinuiranom primenom, nadzorom i unaprjeđivanjem odgovarajućih kontrola, procesa i aktivnosti, uključujući uvođenje i primjenu pravila, procesa, organizacijske strukture, kao i odgovarajuće programske i tehničke podrške.

9.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web interfejsa potencijalno može biti kompromitirana i u tom delu ne možemo garantovati potpunu sigurnost. U skladu sa tim, bilo koja informacija koja je poslata sa vaše strane putem elektronske pošte a sadrži lične podatke, poslata je na vašu ličnu odgovornost.


10 . Period čuvanja

Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze i usluge za koje ste nam dali svoju dozvolu a najduže godinu dana, nakon čega će biti obrisani, osim ako zakonom nije drugačije određeno ili ako je to definisano Ugovornim odnosom.

Podatke ne možemo obrisati:

 • Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahteva (npr. Zakon o računovodstvu)
 • Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.

11. Kako nas kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka ili želite steći uvid u Vaše lične podatke koje posedujemo s ciljem provere, izmene ili brisanja slobodno nam se obratite pismenim putem na sledeću adresu:

COOL radio
ul. Nušićeva 12 a, Beograd
Tel: +381 64 321 6666

Vaš zahtev tretiraćemo poverljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što ga analiziramo.


12. Promene u našem Pravilniku o privatnosti

12.1 S vremena na vreme postoji mogućnost da će se pojedini delovi ovog Pravilnika menjati ili nadopunjavati u skladu sa promenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i informacionim rešenjima ili s namerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u delu prikupljanja i obrade Vaših ličnih podataka. Ove izmene biće napravljene bez posebnih najava stoga Vam savetujemo da s vremena na vreme proverite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti.

12.2 Ova izjava o privatnosti je objavljena 29.novembra 2018.